Konferencja LGD Wadoviana

23 września 2020 13:40:37

  Podczas spotkania w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury, Stowarzyszenie LGD Wadoviana podsumowało dwuletni, aktywny okres swojej działalności.

  

Konferencja LGD Wadoviana

  W poniedziałek, 21 września br. członkowie Stowarzyszenia LGD Wadoviana oraz zaproszeni gości wzięli udział w Konferencji, która została poświęcona realizacji przez to stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju przez ostatnie dwa lata.

  W spotkaniu podsumowującym dwuletni, aktywny okres działalności Stowarzyszenia, uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. senator RP Andrzej Pająk, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak, , dyrektor Biura Burmistrza Burmistrza Andrychowa  Agnieszka Gierszewska, radni oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek samorządowych, budżetowych i publicznych oraz członkowie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” wraz z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LSR.

  Kierownik Biura LGD „Wadoviana” Dorota Michałek przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020 oraz poinformowała zebranych o pozyskaniu przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 760 tys. złotych (warto wspomnieć, iż tylko 8 LGD na 32 z całej małopolski otrzymało benefit, ponieważ spełniło warunki przedstawione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Dodatkowe środki Stowarzyszenie  przeznaczy m.in. na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej planowane są już na pierwszy kwartał 2021 r.

  Głównym celem i zadaniem LGD jest nie tylko wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, wpieranie przedsiębiorczości, ale również realizowanie działań promocyjnych. Podczas drugiej części prezentacji Prezes Zarządu Dorota Balak przedstawiła szczegółowy harmonogram wydarzeń promocyjnych, w których Stowarzyszenie brało udział w latach 2018-2020.

  Podczas konferencji odbyła się również premiera filmu pt. „Zielona Energia” wyreżyserowanego przez TOKKSA Aero na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” w ramach operacji własnej pn. „Zielona Energia” – organizacja warsztatów ekologicznych dla mieszkańców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, konferencji naukowej oraz produkcja filmu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

  Producenci filmu „Zielona Energia”, Krzysztof Sarapata i Tomasz Kotaś z TOKKSA Aero wraz z dr Karolem Witkowskim z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przybliżyli zebranym proces tworzenia filmu.

  

  Na konferencji premierę miała również publikacja naukowa pt. "Rzeka i jej otoczenie", która powstała w ramach operacji własnej „Zielona Energia”. Zawiera ona artykuły napisane przez prelegentów biorących udział w konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez LGD w 2019 r

  Po przerwie wygłosiła mowę Pani Maria Talaga, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W swej wypowiedzi wspominała ważnych i zasłużonych Wadowiczan, o których, dzięki wsparciu finansowemu LGD „Wadoviana” powstała mała publikacja. Pani Maria złożyła również podziękowania oraz słowa uznania dla całego Zarządu, pracowników biura oraz członków Rady za pomoc podczas realizacji projektu grantowego.

  W kolejnym punkcie programu na scenie zagościli Jerzy Kotaś z CKZiU nr 2 w Wadowicach wraz
z Łukaszem Putyrą z Centrum Edukacyjnego EST, którzy zaprezentowali technologię Internetu rzeczy, tym samym zachęcając do współpracy szkoły z Gminy Andrychów i z Gminy Wadowice.

  

  Przechodząc do zakończenia konferencji Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” wraz z Kierownikiem Biura podziękowali za współpracę wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za wspólnie spędzone chwile i możliwość współpracy oraz za wielkie serce i trud włożony w pracę podczas akcji charytatywnej „Szyjemy maseczki”. Panie z KGW w Wysokiej „Wysoczanki”, KGW
w Choczni, KGW w Kleczy „Zarąbianki”, KGW w Jaroszowicach „Jaroszowianki”, ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką Górą” oraz ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice - Zbywaczówka otrzymały kosze z lokalnymi produktami, z których będą mogły skorzystać podczas wspólnych spotkań.

  Miłym akcentem Senator Andrzej Pająk, Burmistrz Bartosz Kaliński oraz Wiceburmistrz Wojciech Polak, zakończyli konferencję składając podziękowania na ręce Pani Prezes Zarządu Doroty Balak za współpracę i za trud włożony w prowadzenie Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane