Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II

5 maja 2021 23:58:01

  Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli nowy regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Program finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Planowany nabór wniosków o stypendium ruszy w okresie wakacyjnym.

  

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II

  Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Małopolski Program Stypendialny jest zupełnie nowym programem czerpiącym z doświadczeń dotychczasowego Regionalnego Programu Stypendialnego. Nie jest on jednak żadną jego modyfikacją, a zupełnie innym rozwiązaniem dostosowanym do aktualnych i przyszłych potrzeb edukacyjno – rozwojowych najzdolniejszych młodych Małopolan – uczniów oraz studentów.

- O Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II będą się mogli ubiegać wszyscy uczniowie, począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej oraz studenci. Każdy z ubiegających się o wsparcie powinien mieszkać i uczyć się w Małopolsce - mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

  

  W programie stypendialnym im. św. Jana Pawła II wszyscy uczniowie oraz studenci pierwszego roku mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia:

- w zakresie aktywności społecznej,

- artystyczne,

- sportowe,

- w naukach humanistycznych,

- w naukach ścisłych,

- w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

   

  Ponadto studenci lat wyższych (począwszy od drugiego roku studiów licencjackich/inżynierskich, jednolitych studiów magisterskich lub studiów uzupełniających magisterskich) mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia:

- w zakresie aktywności społecznej,

- w zakresie multidysycplinarnych uzdolnień,

- artystyczne,

- sportowe.

   

  Na szczególną uwagę zasługują stypendia, które dotychczas nie były dostępne w programie wsparcia Województwa Małopolskiego. Są to:

- stypendium w zakresie aktywności społecznej dla uczniów i studentów, którzy wykazują się zaangażowaniem na rzecz społeczności do której należeli lub należą, wykraczającej poza zwyczajowo przewidziane obowiązki,

- stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć dla uczniów, którzy wykazują uzdolnienia w wielu dziedzinach i nie dają się przypisać do określonej grupy uczniów zdolnych (np. humanistów); co istotne, uczeń, który ubiega się o co najmniej dwa rodzaje stypendiów zostaje z mocy Regulaminu zakwalifikowany do tej kategorii,

- stypendium w zakresie nauk ścisłych dla uczniów – dotychczas niedostępne,
a tylko po części realizowane przez Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE, gdzie brano pod uwagę także przedmioty przyrodnicze i języki obce,

- stypendium w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień dla studentów lat wyższych, a więc studentów, którzy studiują na co najmniej dwóch kierunkach studiów.

   

  Ponadto dokonano włączenia stypendium losowego przewidzianego dla uczniów oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej (śmierć lub przebywanie w hospicjum (opiece paliatywnej) rodzica na którego utrzymaniu pozostawał uczeń lub student) do każdego rodzaju stypendium pod postacią punktów premiujących (wyrównujących szanse edukacyjne).

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane