PAP Koronawirus

Wybiorą sołtysów i Rady Sołeckie w gminie Wadowice

11 lutego 2020 17:28:10

  W niedzielę 29 marca 2020 roku w godzinach 8.00–18.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w 16 sołectwach Gminy Wadowice.

   

Wybiorą sołtysów i Rady Sołeckie w gminie Wadowice

  Na 29 marca br. burmistrz Wadowic wyznaczył wybory na sołtysów i do Rad Sołeckich we wszystkich 16-tu sołectwach gminy Wadowice. Po raz pierwszy wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się jednego dnia, w głosowaniu powszechnym, tajnym i bezpośrednim, poprzez urnę, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

  Kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej może każdy stały mieszkaniec sołectwa, który ukończył 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. Zgłoszenie kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej musi być poparte podpisami co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania w danym sołectwie. Kandydatów na sołtysów można zgłaszać do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro). Kandydatów na członków rad sołeckich można zgłaszać do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro). Liczebność Rad Sołeckich uchwalana jest przez Zebrania Wiejskie w poszczególnych sołectwach.

    

Głosowania zostaną przeprowadzone w następujących lokalach:

Babica - Dom Ludowy w Babicy

Barwałd Dolny - Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym

Chocznia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni

Gorzeń Dolny - budynek komunalny (stara szkoła)

Gorzeń Górny - budynek komunalny (stara szkoła)

Jaroszowice - Zespół Szkół w Jaroszowicach

Jaroszowice Zbywaczówka - Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka

Kaczyna - OSP w Kaczynie

Klecza Dolna - Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej

Klecza Górna - Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej

Ponikiew - Szkoła Podstawowa w Ponikwi

Ponikiew Chobot - Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka

Roków - budynek parafialny przy Kaplicy w Rokowie

Stanisław Górny - Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Górnym

Wysoka - OSP w Wysokiej

Zawadka - Szkoła Podstawowa w Zawadce

   

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00

   

  W wyborach może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie danego sołectwa, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Wadowice lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane