Artykuł archiwalny

Chcą odwołać Mateusza Klinowskiego

27 sierpnia 2019 18:58:14

  Ten, to umie zadbać o nagłośnienie swojej osoby. Chociaż nie jest już burmistrzem, ciągle budzi kontrowersje. Mowa o Mateuszu Klinowski. Teraz chcą go odwołać z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  

Chcą odwołać Mateusza Klinowskiego

  O tym, że będą z nim problemy, było wiadomo już na początku kadencji, kiedy w wyniku „wypadku przy pracy” członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wadowicach wybrali na swojego przewodniczącego Mateusza Klinowskiego. Tego błędu radni wówczas nie naprawili i dzisiaj jesteśmy świadkami paraliżu prac Komisji Rewizyjnej oraz demonstracyjnego opuszczenia sali posiedzeń.

   

  Podczas poniedziałkowego (26 sierpnia br.) posiedzenia Komisji Rewizyjnej sześciu radnych opuściło salę obrad po tym, jak prowadzący posiedzenie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mateusz Klinowski odmówił wprowadzenia do porządku obrad Komisji projektu uchwały dotyczącej... odwołania Mateusza Klinowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

„Powodem podjęcia uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wadowicach Pana Mateusza Klinowskiego jest jego działanie w sposób sprzeczny z obowiązkami nałożonymi na niego przez Regulamin działania Komisji Rewizyjnej uniemożliwiający jej normalną pacę.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Komisji został uprawniony wyłącznie do organizacji prac komisji, zwoływania jej posiedzeń i kierowania obradami komisji oraz składania Radzie Miejskiej sprawozdań z jej pracy.

Wbrew w/w obowiązkom Pan Przewodniczący podejmuje działania nieobjęte jego zakresem kompetencji nie poddając pod głosowanie uchwał objętych porządkiem obrad posiedzeń komisji, decydując arbitralnie, bez żadnego upoważnienia statutowego, o tym, które uchwały podda pod głosowanie, a których nie.

Tego rodzaju zachowanie dyskwalifikuje Pana Mateusza Klinowskiego jako Przewodniczącego Komisji i uzasadnia wniosek o jego odwołanie, między innymi w celu przywrócenia możliwości normalnego funkcjonowania Komisji, zgodnie z jej ustawowymi oraz statutowymi obowiązkami.” - czytamy w uzasadnieniu do wniosku o odwołanie Mateusza Klinowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   

- Mógłbym dodać, że są naruszane inne punkty Statutu, tak jak §4 gdzie każdy radny może zgłosić zmianę w porządku obrad, a Pan przewodniczący ostatnio tego nie przestrzegał. Paragraf 10 dotyczący komisji stałych mówi, że punkty które są nie ujęte w regulaminie Komisji Rewizyjnej obowiązują wg statutu, a w punkcie 6 Regulaminu Komisji jest powiedziane że wszystkie wnioski, które są zgłaszane na komisji, mają być poddane pod głosowanie - uzupełniał uzasadnienie radny Franciszek Lempart.

   

  Z wnioskiem grupy radnych nie zgodził się od strony formalno-prawnej Mateusz Klinowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który argumentował, że w wewnętrznych uregulowaniach nie ma przepisu, który mówiłby o odwołaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

- W Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej, w przeciwieństwie do Regulaminów Prac Komisji Stałych, nie ma ani słowa o odwołaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z tego prostego powodu, żeby przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie był poddany naciskom ze strony danej większości radnych w Komisji Rewizyjnej i żeby Komisja Rewizyjna po wyborze przewodniczącego mogła swobodnie pracować bez żadnych politycznych nacisków i politycznych rozgrywek - argumentował Mateusz Klinowski.

   

  Z kolei radna Anna Pławny zagroziła, że jak przewodniczący nie uwzględni w porządku obrad komisji wniosku o odwołanie Mateusza Klinowskiego z funkcji przewodniczącego, to grupa radnych nie będzie uczestniczyć w takim posiedzeniu komisji. Jak zapowiedziała, tak się stało. Po tym, jak Mateusz Klinowski odmówił wprowadzenia do porządku obrad wniosku o jego odwołanie, grupa sześcioro radnych wyszła z sali obrad. Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej opuścili: Anna Pałwny, Ludwika Tkacz, Maria Potoczny, Franciszek Lempart, Ireneusz Chrapla oraz Tomasz Korzeniowski.

Dalsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie odbyło się z uwagi na brak quorum.

(FOTO: archiwum)

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane