Podziękowania na koniec kadencji

31 października 2019 18:49:12

  Przez minione lata służyli swoją wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością na wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań.

  

Podziękowania na koniec kadencji

  Mowa o członkach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wadowickim, powołanych w jej skład  w październiku 2015 roku: Józefie Karkoszce-Warchał, Marianie Malczyku, Renacie Mikołajek, Krystynie Rzeszowskiej i Marii Wądrzyk.

  We środę, 30 października br. podczas spotkania podsumowującego czteroletnią kadencję, sekretarz powiatu Beata Geisler oraz zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach Agnieszka Stolarczyk  podziękowały w imieniu naszego samorządu członkom rady za ich społeczną pracę, a nade wszystko za wielkie serca, gotowe nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Wyrażamy wdzięczność za Państwa zaangażowanie, wytrwałość, cenne wskazówki, jakich udzielaliście przy podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jednak dziękujemy za Waszą dobroć, za to, że jesteście Państwo gotowi tak wiele ofiarować z siebie innym – dziękowała gościom spotkania sekretarz powiatu.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane