Artykuł archiwalny

Miliony na drogi

25 września 2019 20:03:25

  Wójtowie, burmistrzowie oraz starosta powiatu wadowickiego odebrali promesy na dofinansowanie inwestycji drogowych. W ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, aż 28 mln zł trafi do lokalnych samorządów z terenu powiatu wadowickiego. Symboliczne czeki samorządowcom wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

  

Miliony na drogi

We wtorek 24 września br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach miała miejsce uroczystość wręczenia samorządom z terenu powiatu wadowickiego promes na inwestycje drogowe. Dziewięć samorządów gminnych oraz samorząd powiatu wadowickiego otrzymały dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie do samorządów z teren naszego powiatu popłynęło 28 mln zł. Symboliczne czeki włodarzom gmin oraz staroście wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

  Starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas odebrał od wicewojewody czek na kwotę 12,7 mln zł. Z tej sumy  2,6 mln zł przyznano na przebudowę dwukilometrowego odcinka drogi 1707K w miejscowości Brody, 3,4 mln zł przeznaczono na modernizację 2,5 km ulicy Dworskiej we Frydrychowicach, 6,7 mln zł zostanie przeznaczonych na przebudowę ul. Sienkiewicza w Wadowicach. Dofinansowanie w ramach FDS wynosić będzie 60 procent kosztów kwalifikowalnych. Realizacja prac ma się zakończyć w 2020 roku.

  

  Ogromną metamorfozę przejdzie ulica Lwowska w Wadowicach. Na modernizację tej ulicy burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński otrzymał dofinasowanie w wysokości 6 620 060 zł. To największa dotacja FDS spośród wszystkich gmin w Małopolsce!

  Dzięki pozyskanej dotacji jedna z głównych ulic Wadowic zmieni się nie do poznania i stanie się wizytówką Wadowic. Wzdłuż drogi powstanie ścieżka rowerowa ze specjalną stacją serwisową. Pojawi się 30 stojaków na rowery, 42 nowe ławki, 13 huśtawek oraz 23 kosze na śmieci z funkcją segregacji . Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy.

- Ulica Lwowska zyska nowy blask, ale nadal pozostanie drogą, nie będzie deptakiem. Na całym odcinku o długości jednego kilometra wymienimy konstrukcję drogi i nawierzchni, a na skrzyżowaniu z ulicami Poprzeczną i Legionów wybudujemy nowe rondo. Zakres prac obejmuje również gruntowną modernizację wszystkich pozostałych skrzyżowań, zatok autobusowych oraz chodników po obu stronach jezdni. Przebudujemy sieć oświetleniową, pojawią się nowe latarnie z lampami typu LED – wymienia burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

   

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 132 777 zł. Symboliczny czek burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr Augustyn Ormanty otrzymał z rąk wicewojewody Zbigniewa Starca. Rządowe dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę ulicy Broniewskiego w Kalwarii zebrzydowskiej oraz drogi Leńcze - Przytkowice Leńcze.

- Pragnę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi,  Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi,  Wicewojewodzie Zbigniewowi Starcowi, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Rolnictwa, którzy obsługują Fundusz Dróg Samorządowych, a także Tomaszowi Janiczakowi z Referatu Drogownictwa Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska za wykonaną pracę oraz zaangażowanie - powiedział podczas ceremonii wręczenia promes burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr Augustyn Ormanty.

  Gmina Brzeźnica otrzymała czek na kwotę 795 543 zł  oraz drugi czek na kwotę 447 595 zł. Symboliczne czeki odebrał wójt gminy Bogusław Antos.

  Wójt gminy Mucharz Renata Galara odebrała czek na kwotę 1 051 863 zł,

  Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie w kwocie 280 387 zł na remont drogi gminnej publicznej Lanckorona – Łaśnica (ul. Tondyry). Szacowana wartość projektu to ok. 400 tys. zł. Remont ma zostać wykonany najpóźniej do końca 2021 roku.

  Wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian odebrał czek na kwotę 352 365 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na remont ulic: Słonecznej i Starowiejskiej w Spytkowicach.

  Wójt gminy Stryszów Szymon Duman odebrał czek na kwotę 522 207 złotych, która będzie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej w Łękawicy i Dąbrówce. Wartość całego projektu wynosi 870 tys. zł.

  Wójt gminy Tomice Witold Grabowski odebrał czek na kwotę 279 483 zł przeznaczoną na remont ul. Grudki w Woźnikach. Remont drogi gminnej w Woźnikach – ul. Grudki obejmie blisko 700 m odcinek w km od 0+000 do 0+360 i w km od 0+922 do 1+239. Zgodnie z kosztorysem całość prac ma zamknąć się kwotą 354.407,83 zł.

Wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek odebrała z rąk wicewojewody czek na kwotę 798 490 zł.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane