Ksiądz prześwietli Cię przed ślubem

24 lutego 2020 18:09:56

  Z dniem 1 czerwca 2020 roku na terenie Polski wchodzą w życie nowe przepisy o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, wprowadzone Dekretem Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpią one, obwiązujące od trzydziestu lat, przepisy w części dotyczącej kanoniczno-prawnego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

  

Ksiądz prześwietli Cię przed ślubem

Podczas przygotowania do sakramentu małżeństwa oprócz pytań o datę i miejsce urodzenia , datę i miejsce chrztu, datę i parafię, w której przyjmowało się  I komunię św. oraz bierzmowanie, miejsce faktycznego zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, wykonywaną pracę, wyznanie, narzeczeni podczas rozmowy z kapłanem spotkają się z takimi pytaniami duszpasterza, jak:

- Czy zamierza przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?

- Czy ukończył katechizację?

- Czy rodzice (opiekunowie) wiedzą o zamiarze małżeństwa? Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, dlaczego?

- Czy uważa, że jest zdolny(a) do pożycia małżeńskiego i do tego, by mieć własne dzieci?

- Czy zawierał(a) ślub cywilny lub religijny, ewentualnie żył w konkubinacie z inną osobą?

- Czy narzeczeni są ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

- Czy nie zachodzi przeszkoda przyzwoitości publicznej? Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w nieważnym małżeństwie lub w konkubinacie?

- Czy między narzeczonymi nie pozostają ze sobą w relacji rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji?

- Czy narzeczeni nie składali wieczystego publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?

- Dlaczego chce zawrzeć małżeństwo w Kościele?

- Czy wie i akceptuje to, że małżeństwo między ochrzczonymi jest sakramentem?

- Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako wymagające dozgonnej

wierności i nierozerwalne do śmierci?

- Czy zgadza się z nauką Kościoła na temat małżeństwa? Jeżeli nie, dlaczego?

- Czy dopuszcza rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie? Jeśli tak, to czy dopuszcza jedynie separację bez możliwości zawarcia nowego małżeństwa, czy też dopuszcza rozwód i możliwość zawarcia nowego związku?

- Czy chce przyjąć w małżeństwie potomstwo i po katolicku je wychować?

- Czy zna i akceptuje nauczanie Kościoła o ochronie życia ludzkiego i odpowiedzialnym rodzicielstwie?

-  Czy w rodzinie były przypadki choroby psychicznej?

- Czy któreś z narzeczonych leczy się lub leczyło psychiatrycznie? Czy nie przechodzi lub przechodziło terapii psychologicznej?

- Czy u drugiej strony dostrzega jakieś zachowania i cechy, które niepokoją i rodzą obawy o powodzenie małżeństwa?

- Czy ktoś spośród osób bliskich poważnie odradzał zawarcie tego małżeństwa? Kto i z jakiego powodu?

- Czy nie nadużywają alkoholu, używają narkotyków lub innych środków odurzających? Czy nie mają innych nałogów (np. hazard)?

- Czy są stawiane jakieś wymagania od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?

- Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?

- Czy komuś, poza nimi, szczególnie zależy na zawarciu tego związku?

- Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia? (np. ze względów materialnych, społecznych, obawy zniesławienia, np. z powodu ciąży)?

- Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. posiadania potomstwa, niepłodności, nałogów, obciążeń lub zobowiązań moralnych, prawnych i finansowych?

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane